Prednji zaptivači / V-prstenovi

Tipovi zaptivača

STANDARDNI TIPOVI ZAPTIVAČA

V-ring se proizvodi u četiri standardna profila

 

   

VA

Ovo je najuobičajeniji profil. Ima uspravnu zadnju stranu

   

VS

Široko telo, da bi se osigurala jača radijalna sila nego kod VA tipa.

   

VL

Ovaj zaptivač je namenjen za primenu tamo gde je uzan prostor

Drugi tipovi, modifikacije i veći prečnici su dostupni po zahtevu